info@necestovka.cz +420 732 133 636

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

Základní informace

Pořadatelem této spotřebitelské soutěže je společnost Necestovka a jejího společníka Vojtěcha Voříška, IČO: 02860171, fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona na základě zápisu do živnostenského rejstříku.

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s

  1. veřejným a otevřeným účtem na Instagramu, nebo
  2. s účtem na Facebooku,

přičemž tento soutěžní účet musel být vytvořen již před zahájením soutěže.

Soutěž se koná od 28. ledna 18:00 do 1. února 2019 do 18:00. Výherce bude znám a zveřejněn v příspěvku na sociálních sítích v neděli 3. února 2019 po 20:30.

Soutěží se o poukaz na zpáteční letenku do jednoho ze tří měst – Říma, Barcelony a Madridu, dle výběru výherce. Výherci bude zaslán poukaz na letenku na jeho e-mail, v termínu stanoveném po dohodě se společností Necestovka, dle dostupnosti letenky v odpovídající tarifní třídě. Volba přepravující letecké společnosti je plně v kompetenci Necestovky.

Postup pro účast v soutěži:

  • Zúčastnit soutěže se může ten, kdo sleduje nebo v momentě vyhodnocení soutěže bude sledovat profil Necestovky na Facebooku nebo na Instagramu.

 

  • Osoba se účastní soutěže v případě umístění komentáře na odpovídající sociální síti pod soutěžní příspěvek Necestovky s cílem zodpovědět soutěžní dotaz.

 

  • Účastník soutěže má právo na jediné zodpovězení soutěžního dotazu na každé jednotlivé soutěžní sociální síti. Celkem může mít tedy soutěžní otázku zodpovědět maximálně dvakrát.

 

  • Účastník soutěže po prvotním zveřejnění své odpovědi na dané soutěžní sociální síti nemůže svou odpověď jakkoliv měnit, upravovat či nahrazovat. V případě porušení tohoto pravidla má pořadatel soutěže právo účastníka ze soutěže vyloučit.

 

  • Výhercem se stává osoba, která v rámci obou sociálních sítí uvedla nejpřesnější odpověď na soutěžní otázku a současně v momentě vyhodnocení soutěže Necestovkou sledovala profil Necestovky na dané sociální síti, na které byla výherní odpověď uvedena.

 

  • V případě více účastníků, kteří v rámci obou soutěžních sociálních sítí uvedli nejpřesnější odpověď na soutěžní otázku, bude výherce mezi těmito účastníky stanoven losem.

 

  • Uživatelské jméno výherce oznámí Necestovka prostřednictvím svých veřejně dostupných příspěvků na Instagramu a Facebooku ve výše uvedeném termínu. Účastí v soutěži bere účastník případné zveřejnění jeho uživatelského jména na vědomí.

 

  • Po zveřejnění výherce bude tento kontaktován Necestovkou na dané sociální síti, na které výherce umístil svou vítěznou odpověď, se záměrem domluvit detaily výhry.

Dodatky:

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit, změnit, či zrušit.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže v odůvodněných případech.

Pořadatel soutěže bude pravidelně monitorovat průběh soutěže, zejména pak s přihlédnutím k možným úpravám, změnám a nahrazováním soutěžních odpovědí účastníků. Každé zjištění takového porušení zakládá právo pořadatele soutěže účastníka vyloučit.

Ze soutěže budou dále zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného posouzení pořadatele protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní či jakkoliv nezodpovědné jednáni účastníků či jiných osob, nebo které jsou v rozporu s pravidly Facebooku a Instagramu.

Soutěž nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana osobních údajů:

Se zapojením do soutěže soutěžící bere na vědomí, že jeho údaje, maximálně v rozsahu uživatelské jméno a e-mail, budou dále zpracovávany správcem osobních údajů Necestovkou, pro účely propagace a podpory jejích služeb.

Zasílání obchodních nebo marketingových sdělení Necestovky, které mohou být účastníkům soutěže elektronicky zasílány, může účastník kdykoliv zrušit a jejich další zasílání zakázat, a to přes odkaz uvedený v každém takto zaslaném sdělení, nebo vyjádřením nesouhlasu účastníka s dalším zasíláním obchodních nebo marketingových sdělení vůči Necestovce, a to libovolným způsobem. V takovém případě již nebudou obchodní marketingová sdělení účastníkovi nadále zasílána.

V rámci ochrany osobních údajů má účastník soutěže veškerá práva přiznaná legislativou Evropské unie a české republiky, včetně, nikoliv však výlučně, práva na přístup, na opravu, na omezení zpracování a na výmaz. Ve všech těchto záležitostech se může obracet na email info@necestovka.cz.  Jakýkoliv zaslaný podnět související s ochranou osobních údajů bude vyřízen bezodkladně, maximálně však do jednoho měsíce od zaslání.